اذان بدون انترنت per PC Windows

Prezzo: Gratuito

Aggiornata: 2023-12-24

Valutazione: 4,6/5 - ‎14 recensioni

We offer this program to prayer sounds without warmest Net Ayzon Atzm ears group without Net

Compatibile con PC Windows 7/8/10 & Mac

Versioni precedenti

Informazioni
Versione
1.0
Dimensione
3.4 MB
Categoria
Bellezza
Sviluppatore
Bo Ach
Installazioni
1.000+

Descrizione Dell'app
نقدم هدا البرنامج الاذان باجمل الأصوات بدون نت وايظن يتظم مجموعة الاذان بصوات اشهر القرأ-الاذان باجمل الأصوات بدون نت-الاذان-الاذان واوقات الصلاة بدون انترنت-... [Mostra altro]

Immagine screenshot [ Mostra altro (4 immagini) ]
Imagem de captura de tela do اذان بدون انترنت
Scarica اذان بدون انترنت e installa su PC Windows 7/8/10 e Mac

In questo post, ti mostrerò come installare اذان بدون انترنت su PC Windows utilizzando BlueStacks e NoxPlayer.

Prima di iniziare, dovrai scaricare il file di installazione apk, puoi trovare il pulsante di download nella parte superiore di questa pagina. Salvalo in una posizione facile da trovare.

Di seguito troverai una guida dettagliata passo passo, ma voglio darti una rapida panoramica di come funziona. Tutto ciò di cui hai bisogno è un emulatore che emuli un dispositivo Android sul tuo PC Windows e quindi puoi installare applicazioni e usarlo - vedi che stai effettivamente giocando su Android, ma questo non funziona su uno smartphone o un tablet, funziona su un PC.

Se non funziona sul tuo PC o non puoi installarlo, commenta qui e ti aiuteremo!

  1. Utilizzando BlueStacks
  2. Utilizzando NoxPlayer
Guida passo passo per installare اذان بدون انترنت utilizzando BlueStacks
  1. Scarica e installa BlueStacks da: https://www.bluestacks.com/it/index.html
  2. Apri il file apk: fai doppio clic sul file apk per avviare BlueStacks e installare l'applicazione. Se il tuo file apk non si apre automaticamente BlueStacks, fai clic con il tasto destro su di esso e seleziona Apri con ... Sfoglia fino a BlueStacks. Puoi anche trascinare il file apk sulla schermata principale di BlueStacks
  3. Dopo l'installazione, fai clic su Esegui per aprire, funziona a meraviglia: D.
Come installare اذان بدون انترنت su PC Windows utilizzando NoxPlayer
  1. Scarica e installa NoxPlayer da: https://it.bignox.com. L'installazione è facile.
  2. Trascina il file apk su Nox e rilascialo. Apparirà il File Manager. Fare clic sul pulsante Apri cartella XXX sotto il segno del file che diventa blu.
  3. Quindi sarai in grado di installare l'apk che hai appena scaricato dal tuo computer su Nox o spostare / copiare il file in altre posizioni in Nox.
Discussione

(*) È necessario

Versione precedente
نقدم هدا البرنامج الاذان باجمل الأصوات بدون نت وايظن يتظم مجموعة الاذان بصوات اشهر القرأ

-الاذان باجمل الأصوات بدون نت
-الاذان
-الاذان واوقات الصلاة بدون انترنت
-الاذان واوقات الصلاة بدون انترنت في المغرب
-الاذان واوقات الصلاة بدون انترنت في الجزائر
-الاذان واوقات الصلاة في الجزائر بدون انترنت
-الأذان صوت بدون انترنت
-برنامج مواقيت الصلاة بدون انترنت
-صوت الأذان
-اذان المغرب
-اذان المغرب في كل وقت بدون أنترنت
-اذان في المغرب
-اذان مع اوقات الصلاة في المغرب
-اذان الصلاة
-اذان الصلاة بالمغرب بدون نت
-اذان الصلاة بالمغرب بالصوت
-اذان الصلاة بالمغرب بالمجان
-تحميل برنامج اذان به تنبيه قبل الاذان ودعاء بعد الاذان
-برنامج الاذان والاذكار والقرآن
-الاذان مع اوقات الصلاة برنامج كامل بالدعاء والاقامه بدون نت
-اوقات الصلاة في المغرب مع الاذان
-الاذان منبه اوقات الصلاة في المغرب
-الاذان مع الاوقات بدون نت بجميع الاصوات
-برنامج اذان بدون انترنت
-الاذان واوقات الصلاة بفرنسا مجانا
-برنامج اذان بصوت ناصر القطامي
-احسن برنامج اذان
-برنامج آذان ومواقيت الصلاة والقبلة
-أذان المدينة المنورة
-أذان مكة المكرمة
-الاذان واوقات الصلاة بدون نت